klik hier om terug te keren naar de home

Fysiotherapie Buitenpost

 

Groenkamp 1
9285 SZ  Buitenpost

Telefoon: 0511 - 542000

info@fysiotherapiebuitenpost.nl

 

Trainingstherapie in

Bewegingscentrum Switte, 

Einsteinstraat 1A-A

Buitenpost

www.switte.nl

lees meer

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur, verder maandag en donderdag 18.30 - 21.00 in Switte.Daarbuiten op afspraak.
 

Bellen voor een afspraak : maandag t/m donderdag 08.00 -13.00 met praktijkassistente Wipke From.

Wilt u teruggebeld worden ?

info@fysiotherapiebuitenpost.nl

Oedeemtherapie

Wat is oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht, als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, een zwaar gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

 

Verschillende soorten oedeem

Er zijn verschillende soorten oedeem, namelijk veneus oedeem, lymfoedeem en lipoedeem.

 

Veneus oedeem

Veneus oedeem kan ontstaan als gevolg van veneuze insufficiëntie. Dit wil zeggen dat het veneuze systeem, de aders, niet goed functioneren. De oorzaak zit in de bloedcirculatie, bijvoorbeeld trombose of een verzwakte vaatwand/kleppen van de bloedvaten.Als gevolg hiervan wordt de druk in de aderen verhoogd en wordt er vocht en eiwitten vanuit het bloedvat in het weefsel geperst. Er is dus sprake van een (tijdelijk) vergrote aanvoer van vocht. Er kan een kuiltje in het weefsel worden gedrukt (bv bij de enkel). Na een nacht rust zijn de voeten/enkels weer slank.

 

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of een defect lymfsysteem. De transportcapaciteit van het lymfsysteem is verminderd en het vocht kan niet effectief of voldoende  worden vervoerd en afgevoerd.

Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen of door beschadiging van de lymfklieren als gevolg van bestraling en/of chemokuren. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Voorbeelden zijn armlymfoedeem (na een borstoperatie en okselklierdissectie) en beenlymfoedeem (na een gynaecologische operatie). Patiënten die na een dergelijke operatie radiotherapie en/of chemotherapie hebben gehad, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.

Ook kan het defect aangeboren zijn; dan wordt het primair lymfoedeem genoemd.

 

Lipoedeem

Lipoedeem betekend letterlijk een abnormale ophoping van vocht en vet. Lipoedeem is een chronische aandoening die voornamelijk voorkomt bij vrouwen. In de meeste gevallen komt lipoedeem symmetrisch voor op de heupen en benen. Opvallend hierbij is dat de voeten slank blijven. Bij lipoedeem is het aantal vetcellen in het weefsel te groot. Omdat er niet echt sprake is van oedeem is de term lipohypertrofie meer op zijn plaats. Door het grote aantal vetcellen kan er druk ontstaan op de bloed- en lymfevaten, waardoor er problemen kunnen ontstaan in de aan- en afvoer van vocht. Daardoor kan na verloop van tijd een combinatie ontstaan van lipoedeem en lymfoedeem, ook wel lymfo-lipoedeem genoemd. Vaak worden bij patiënten met lipoedeem ook andere klachten als moeheid, pijn bij aanraking van de huid en snelle overbelasting gezien. Vaak is men zich hiervan niet bewust.

 

Het lymfsysteem

Het lymfsysteem maakt deel uit van de totale circulatie in ons lichaam en heeft 2 functies. Het lymfsysteem is onder andere verantwoordelijk voor het transport en de afvoer van vocht, afvalstoffen  en grotere moleculen, zoals eiwitten, welke niet door de bloedvaten kunnen worden opgenomen. Dit gebeurt via de lymfbanen.

Verder heeft het lymfsysteem een afweerfunctie. De lymfklieren hebben een zuiverende werking.

Als het lymfvocht is gezuiverd komt het in het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in het halsgebied, de oksels, liezen en buik bevinden zich veel lymfknopen.

 

Bij een beschadiging van lymfsysteem wordt de afvoer van vocht belemmerd en het vocht hoopt zich op in ons lichaam. Wanneer dit gebeurt spreken we van oedeem.

Naast een beschadiging van het lymfsysteem kan er een ophoping van vocht ontstaan als gevolg van een (tijdelijke) vergrote aanvoer van vocht in het weefsel. Het lymfsysteem kan dan overbelast raken en is niet langer in staat het vocht op te nemen en te vervoeren.

 

Hoe kunt u lymfoedeem herkennen?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van de spanning op de huid; het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang van het lichaamsdeel plaatsvinden. Lymfoedeem hoeft niet altijd pijnlijk te zijn. Wel kan u enige hinder ondervinden in uw dagelijkse bezigheden.

 

Wat te doen bij lymfoedeem

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Wanneer u het vermoeden heeft dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist. Deze kan u doorverwijzen naar een oedeemtherapeut. Uw oedeemtherapeut kan adequaat het oedeem behandelen en u adviseren ten aanzien van bewegen en houding.

 

Behandelmogelijkheden

De behandeling richt zich op:

  • Het reduceren van oedeem
  • De progressie van het oedeem tegen gaan
  • Het vermijden van complicaties (huidproblemen)
  • Het verbeteren van functiestoornissen
  • Het leren omgaan met oedeem
Afhankelijk van de ernst van het oedeem wordt er door uw oedeemtherapeut een behandelplan opgesteld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de volgende onderdelen:

  • Manuele lymfdrainage
Dit is een massagetechniek op de huid, gericht op de stimulering van de afvoer van lymfvocht en op het stimuleren van de functie van niet-aangedane lymfvaten c.q. klieren.

  • Compressietherapie
Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren, zal er in de meeste gevallen worden gebandageerd. Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Wanneer het overschot aan vocht weg is, zal er een therapeutisch elastische kous (TEK) worden aangemeten.

Het aanmeten van een TEK wordt gedaan door een erkend aanmeter. In de Praktijk Fysiotherapie Buitenpost  houdt mevrouw Ina Sissing (aanmeter en eigenaar van bureau Compressiezorg) eenmaal per 2 weken spreekuur. U kunt een afspraak maken via de praktijk Fysiotherapie Buitenpost.

  • Lymftaping
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape, die de huid feitelijk iets optilt, waardoor de onderhuidse circulatie verbeterd en de afvoer van lymfvocht beter verloopt.

  • Oefentherapie
In veel gevallen bestaat er naast het lymfoedeem ook een verminderde bewegingsmogelijkheid in het operatiegebied. Ook kan de spierkracht zijn afgenomen. Door oefentherapie verbeterd uw circulatie en uw functie van uw ledemaat.

  • Ademhalingstherapie
Specifieke ademhalingsoefeningen verbeteren de afvoer van lymfvocht.

      * Fasciatherapie

Fasciatherapie
 
Een verbijzondering binnen de oedeemtherapie is de fasciatherapie, een therapie om de fascie (*) op te rekken, te bewegen en/of te masseren na ontstane schade ten gevolge van een operatie of bestraling.

(*) Fascia is het witte, doorzichtige bindweefsel dat zich overal in het lichaam bevindt.Onder meer rond, tussen en in de spieren. Ze zijn onderling verbonden. Die onderlinge samenhang kan uit balans raken.)

Het resultaat is vaak al na één behandeling merkbaar.De bewegingsbeperking is minder en de patiënt ervaart verlichting van de pijn. Ook wordt de lymfe beter afgevoerd.Afbeeldingen: zie onder.

 
        

 

     *Voorlichting

U krijgt informatie over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

 

Vergoedingen

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemfysiotherapie. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden worden de eerste behandelingen doorgaans geheel vergoed uit de aanvullende verzekering. De vervolgbehandelingen komen ten laste van uw basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De behandelingen worden langdurig vergoed (chronisch).

Wanneer deze behandelingen worden uitgevoerd door een geregistreerd oedeemfysiotherapeut geldt een apart tarief.

Voor oedeemtherapie kunt u terecht bij Jose Vos. Zij heeft een erkenning als oedeemtherapeut in het kwaliteitsregister CKR.

 

 

Fasciatherapie
Fasciatherapie
Fasciatherapie
disclaimer | privacy | contact copyright 2007 Fysiotherapie Buitenpost | Alle rechten voorbehouden